90 (212) 210 10 10

TR

ENG

DUYURULAR

2021-2022 Güz Dönemi Ders Programları

Tıp Fakültesi Ders Programı için TIKLAYINIZ.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ders Programı için TIKLAYINIZ.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Ders Programı için TIKLAYINIZ.

Konservatuvar Ders Programı için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ders Programı için TIKLAYINIZ.

Meslek Yüksekokulu Ders Programı için TIKLAYINIZ.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ders Programı için TIKLAYINIZ.

Sivil Havacılık Yüksekokulu Ders Programı için TIKLAYINIZ.

Diş Hekimliği Fakültesi Ders Programı için TIKLAYINIZ.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Ders Programı için TIKLAYINIZ.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ders Programı için TIKLAYINIZ.


2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANS BÖLÜMLERİ DERSLERİN İŞLENİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

 

Senkron Ders: Eşzamanlı Ders

Asenkron Ders: Eşzamanlı Olmaksızın Yapılan Ders

Sanal Kampüs: Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerin senkron ve asenkron tüm ders içerik ve materyalerini takip edebildikleri sanal platform.

Dijital Ders: Öğretim elemanları tarafından hazırlanmış öğrencilerimize senkron ya da asenkron yapılan derslerin yanında etkileşim içeren özet ders videosu ve çevrimiçi materyalerin bütünüdür.

Vize ve Final Sınavları: Atatürk İlke ve İnkılapları I, Türk Dili I ve İngilizce I dersleri dışındaki tüm senkron, asenkron ve yüz yüze derslerin sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarih aralığında açıklanacak programlar dahilinde fiziki olarak Maslak 1453 Neotech Kampüsümüzde gerçekleştirilecektir.

Derslere Devam Mecburiyeti: Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 19 (2) bendine göre; Bir yarıyıl içinde, dil hazırlık sınıfı derslerine % 80, teorik derslere % 70, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Uçak Bakım ve Onarım, Hava Trafik Kontrolü ve Havacılık Elektrik ve Elektroniği lisans programlarında devam koşulu % 90’dır.

Derslerinin İşlenişi

Haftalık ders programında yanında “C” ile başlayan ya da laboratuvar/atölye de yapılacağı belirtilen tüm dersler Maslak 1453 Neotech kampüsümüzde yüz yüze yapılacak derslerdir.

Bunun yanında haftalık ders programında “C” ile başlayan derslerin yanında “ … saat dijital ders sanal kampüs üzerinden asenkron yapılacak” ifadesi bulunan dersler de sınıfta yüz yüze yapılacak olup dersi destekleyici materyalerle dersin ek “…. saatlik” çalışması sanal kampüs üzerinden asenkron yapılacaktır. Bu dijital dersler öğrencilerimizin sanal kampüs platformuna ders haftasında ya da öncesinde yüklenecek olup öğrencilerimiz bu dersleri dilekleri zaman dilekleri kadar izleyip tekrar edebilirler. Bu derslerin sınıfta yapılacak kısımlarına öğrencilerimizin yüz yüze katılım sağlamaları gerekmekte olup sanal kampüs üzerinden işlenecek “ …. saat dijital ders”i de ayrıca takip etmelidirler. Bu derslerin yoklaması için sınıfta yüz yüze yapılan derste alınan yoklamalar esas alınacaktır.

Haftalık ders programında “Sanal Kampüs Üzerinden Senkron İşlenecek” yanında “ … saat dijital ders sanal kampüs üzerinden asenkron yapılacak” ifadesi bulunan dersler ise haftalık programda belirtilen gün ve saatte öğretim elemanı ile çevrimiçi sanal kampüse katılarak eş zamanlı yapılacak dersleri ifade etmekte olup dersi destekleyici materyalerle dersin ek “…. saatlik” çalışması sanal kampüs üzerinden asenkron yapılacaktır. Bu dijital dersler öğrencilerimizin sanal kampüs platformuna ders haftasında ya da öncesinde yüklenecek olup öğrencilerimiz bu dersleri dilekleri zaman dilekleri kadar izleyip tekrar edebilirler. Ders senkron ders olduğu için dersin yoklaması derse eş zamanlı (belirtilen gün ve saatte) katılım sağlayan öğrencilere göre hesaplanacaktır. Senkron dersi belirtilen gün ve saatte takip etmeyen öğrenciler o hafta derse gelmemiş kabul edilecektir.

“Sanal Kampüs Üzerinden Senkron İşlenecek” dersler ise haftalık programda belirtilen gün ve saatte öğretim elemanı ile çevrimiçi sanal kampüse katılarak eş zamanlı yapılacak dersleri ifade eder. Dileyen öğrencilerimiz bu dersleri daha sonra dilekleri zaman dilekleri kadar izleyip tekrar edebilirler. Ancak ders senkron ders olduğu için dersin yoklaması derse eş zamanlı (belirtilen gün ve saatte) katılım sağlayan öğrencilere göre hesaplanacaktır. Senkron dersi belirtilen gün ve saatte takip etmeyen öğrenciler o hafta derse gelmemiş kabul edilecektir.

“Sanal Kampüs Üzerinden Asenkron İşlenecek” dersler ise öğrencilerimizin sanal kampüs platformuna ders haftasında ya da öncesinde yüklenecek olup öğrencilerimiz bu dersleri dilekleri zaman dilekleri kadar izleyip tekrar edebileceklerdir. Bu derslerin yoklaması ise öğrencilerimizin dönem sonunda dersleri sanal kampüs üzerinden izleme süreleri üzerinden hesaplanacaktır.

Apply Nişantaşı