90 (212) 210 10 10

TR

ENG

DUYURULAR

Öğrencilerin Uyması Gereken Sınav Kuraları

(1) Öğrenciler, sınav programı ilan edildikten sonra sınavların hangi gün, saat ve sınıfta olacağının takibinden sorumludur.

(2) Öğrenciler sınav başlamadan 10 dakika önce sınav salonunda bulunmalı önceden ilan edilmişse sınıf oturma düzenine göre, ilan edilmemişse sınav görevlilerinin yönlendirmesi ile aralıklı düzene göre oturmalı ve sınav görevlilerinin gerektiğinde oturma düzeninde yapacağı değişikliğe uygun davranmalıdırlar.

(2) Öğrenciler, Nişantaşı Üniversitesi öğrenci kimlik belgelerini yanlarında bulundurmalı, sınav başlamadan önce oturdukları sıranın üzerine koymalı ve kimlik belgelerini sınav süresince sınav görevlisinin görebileceği bir yerde tutmalıdırlar.

(3) Öğrenciler, sınav salonuna öğrenci kimlik belgelerine ek olarak kalem, silgi gibi sınav gereçleri ile sınav görevlisi/dersin öğretim elemanı tarafından sınavda kullanılmasına izin verilmiş araç, gereç ve kaynaklar getirilebilirler.

(4) Her öğrenci, sınavda kendisine ait malzemeleri kullanmak zorundadır. Hesap makinesi, kalem, silgi veya kullanımına izin verilen araç, gereç ve kaynakların başka bir öğrenci ile paylaşılması yasaktır.

(5) Hesap makinesi kullanılmasına izin verilen sınavlarda, alfabetik tuş takımı olan, veri kaydedilebilen ve/veya programlama özelliği olan hesap makinaları kullanılamaz.

(6) Salona, 3. maddede belirtilenler dışında herhangi bir eşyanın (cep telefonu, akıllı saat, ders notları ve kitapları, vb.) getirilmesi durumunda, öğrenciler bu eşyalarını sınav görevlisi tarafından uygun görülen bir noktaya bırakmalıdır.

(7) Diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde tüketilmesi ve çöp bırakılmaması koşuluyla öğrenciler sınav salonuna su ve şeker getirebilir. Ancak bilgisayar laboratuvarlarında yapılan sınavlarda her türlü yiyecek ve içecek bulundurulması yasaktır.

(8) Sınav esnasında sıra, duvar vb. zeminler üzerinde bulunan sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki/etrafındaki belgelerden o sırada sınava giren öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce ve/veya sınav esnasında görevli tarafından yeri değiştirildiğinde oturduğu yeri ve çevresini kontrol etmeli, böyle bir durum varsa sınav görevlilerini bilgilendirmelidir.

(9) Öğrenciler cep telefonlarını sınav esnasında kesinlikle kapalı tutmalıdır. Telefonların sessiz konumda bulundurulması dahi yasaktır. Saate bakmak amacıyla, sözlük olarak veya hesap makinesi olarak cep telefonu kullanılamaz.

(10) Sınavın başladığının sözlü olarak sınav görevlisi tarafından duyurulduğu ve sınav soru ve cevap kağıtlarının dağıtılmaya başladığı andan itibaren sınav başlamış sayılır. Bu andan itibaren öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları ve sınav süresince görevlilere soruların cevapları ile ilgili soru sormaları yasaktır.

(11) Soru kağıdını alan öğrenci, öncelikle sorularda eksik veya basım hatası olup olmadığını kontrol etmelidir. Eğer bir sorun varsa sınav kağıdının değiştirilmesi için sınav görevlisine başvurmalıdır.

(12) Öğrenci sınavın başlangıcında sınav kağıdına ve kullandığı cevap kağıtlarının her birine adını-soyadını ve numarasını yazmak ve sınav kâğıdında belirtilen alana imzasını atmak zorundadır. Ayrıca gözetmen kontrolünde tükenmez kalemle sınav öğrenci yoklama listesine de imza atmalıdır.

(13) Sınavın başlamasını takip eden ilk 15 dakika içinde salona gelen öğrenciler sınava alınır. Bu öğrencilere ek süre verilmez.

(14) Hiçbir öğrenci, 15 dakikadan daha kısa süre olmamak üzere, yoklama işlemi tamamlanmadan ve sınav görevlisinden izin almadan salondan çıkamaz. Her öğrenci, ancak dersin öğretim elemanının belirlediği dakikadan itibaren salondan çıkabilir.

(15) Sağlık problemleri vb. zorunlu nedenlerle kısa süreliğine sınav salonundan ayrılıp tekrar salona dönmek isteyen öğrencilere, salonda iki sınav görevlisinin bulunması halinde görevlilerden biri salonun dışında refakat eder. Salonda bir sınav görevlisi var ise durum ilgili sınav koordinatörlüğüne mesaj yolu ile bildirilir. Sınav koordinatörü bu gibi durumlarda ilgili salona yedek gözetmen yönlendirir. Sağlık probleminin çözülmesi durumunda tekrar sınav salonuna alınır. Bu öğrencilere sınav için ayrıca ek süre verilmez.

(15) Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar sınav salonu önünde toplanmaları, sınav soruları ile ilgili yorum yapmaları yasaktır.

(16) Sınav kâğıdını teslim ederek salonu terk eden öğrenci, sınavın bitiminden önce salona tekrar giremez.

(17) Sınav süresinin bitiminde cevap kâğıtları sınav görevlilerine teslim edilmiş olmalıdır. Kâğıdını teslim etmeyen öğrencinin bu durumu sınav tutanağında belirtilir.

(18) Öğrenciler sınav kâğıtlarını teslim ederken, kimlik bilgileri ve imzalarının kendi sınav kâğıdında yer aldığından emin olmalıdırlar.

(19) Sınav soruları ya da verilmiş yanıtlar, bir kâğıda yazılarak sınav salonundan çıkartılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya girişimi olarak değerlendirilir.

(20) Kalem kutusu vb. şahsi mülkiyete tabi eşyanın üzerinde kopya yer alması gibi durumlarda ise söz konusu eşyaya el konulabilir. Öğrencinin buna direnmesi durumunda zor kullanarak delil toplanamaz. Bu durumla karşı karşıya kalınması hâlinde delilin toplanamadığının tutanakta belirtilmesi gerekir. Dolayısıyla sınav sırasında kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden ya da kopya veren öğrenciler tutanak tutularak haklarında disiplin soruşturması başlatılır.

(21) Öğrenciler, sınav görevlisinin tüm talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler. Verilen talimatlara uymayan öğrencilerin bu durumu, disiplin soruşturmasına da dayanak olacak şekilde tutanakla tespit altına alınır.

(22) Yukarıda bahsedilen veya bahse konu olmamış tüm olaylarla ilgili olarak hakkında tutanakla işlem yapılan öğrenci için Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin öğrenci disiplin maddesi hükümleri uygulanır.

Apply Nişantaşı