90 (212) 210 10 10

TR

ENG

DUYURULAR

Yeni Mezunlarımızın dikkatine

Öğrencilerimize diplomalarının hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla, gerekli mevzuat değişiklikleri ve sistem çalışmalarımız tamamlanarak üniversitemizdeki dijital değişim ve dönüşüm sürecinin bir parçası olan e-imzalı e-diploma uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile mezun öğrencilerimiz geçici mezuniyet belgesine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde diplomalarına kavuşacaktır.

2021-2022 Bahar yarıyılı itibariyle, e-diplomalar e-imzalı olarak hazırlanacak, ilişik kesme işlemini tamamlamış öğrencilerimizin mezuniyet kararı sonrası e-diplomaları Üniversitemiz Öğrenci Bilgi İşlem Sisteminiz (OBİS) üzerinden temin edilebilecektir.

Öğrencilerimiz e-imzalı diplomalarını e-posta ile ilgili yerlere gönderebileceklerdir. E-imzalı diploma ile birlikte mezuniyet bilgileri eş zamanlı olarak YÖKSİS’e işleneceğinden ilgili bilgilere e-devlet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecektir. Karekod sistemi ve doğrulama linki ile e-diploma tüm başvurularda (iş, okul, kamu, sınav vs.) ilgili kurumlar tarafından kontrol edilip doğrulama işlemi gerçekleştirilebilecektir. Bu uygulama sayesinde belge güvenliği en üst seviyeye taşınarak sahte ve taklit diploma gibi öğrencilerimizin emeğini tehdit eden durumlar ortadan kaldırılmış olacaktır. (5070 numaralı Elektronik İmza Kanunu 15.01.2004 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.)

E-imzalı belgelerin basılı olarak istenmesi halinde, Öğrenci Bilgi İşlem Sisteminizden (OBİS) “Öğrenci Belge Başvuru” başlığındaki “Belge” seçeneğini kullanarak talepte bulunulması gerekmektedir. Bu durumda:

1. E-imzalı diplomanın arka yüzüne “Belgenin aslı elektronik imzalıdır” kaşesi vurularak öğrenci işleri daire başkanı tarafından imzalanır.

2. İlgili belgeler basılı olarak yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir.

Üniversitemiz sağlık bölümlerinden/programlarından mezun olan öğrencilerimizin e-diplomaları İl Sağlık Müdürlüğüne tescilleri yapılmak üzere basılı olarak gönderileceğinden (tescil işlemleri uzun sürebilmektedir) bu bölümlerden mezun olanlara e-diplomalar mezuniyet belgesi olarak verilecek olup tescillenmiş basılı e-diplomalar bilahare teslim edilecektir.

Apply Nişantaşı