90 (212) 210 10 10

TR

ENG

12 AY SÜRESİNCE PERSONEL İLE EKİPMAN DAHİL ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İHALE İŞİ

12 AY SÜRESİNCE PERSONEL İLE EKİPMAN DAHİL ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İHALE İŞİ

İhale Adı: Nişantaşı Üniversitesinin 12 Ay Süresince Personel ile Ekipman Dahil Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi

İhale No: 2021/0070

İhale Miktarı ve Türü: Teknik şartnamede Yapılacak işlerin Kapsamı belirtilmiştir.

No İş Kaleminin Niteliği
1

12 Ay Süresince Personel ile Ekipman Dahil Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi

İhale Usulü: Açık İhale

İhale Tarih ve Saati: 17.06.2021, Saat: 14.00

İhale Yeri: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi, 17.06.2021, Saat: 13.30 

Doküman Bedeli: 200 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli: Verilen teklifin %3 kadar geçici teminat verilecektir.

İSTEKLİDEN TALEP EDİLEN BELGELER:

  • Gerçek Kişi Olması Halinde: Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

  • Tüzel Kişi Olması Halinde: İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi.

Apply Nişantaşı