90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Eğitim 5.0

Eğitim 5.0

Neo Edu 5.0

Nişantaşı üniversitesi Eğitim 5.0 altyapısı ile kişiselleştirilmiş eğitim, öğrenim esnekliği, eleştirel düşünme ve problem çözme, veri yorumlama, sürekli gelişim, öğrenci katılımlı müfredat ve proje bazlı öğrenmeyi destekleyen eğitim müfredatına sahiptir. Eğitim 5.0 Teknoloji ve eğitim birlikteliği dinamiklerine dayanan eğitim modelidir.

 

Kişiselleştirilmiş Eğitim

Yapay zekâ ile desteklenmiş kişisel eğitim bireyin öğrenme yöntemi, hızı, merak duyduğu alan ve gelişim basamakları birbirinden farklıdır. Bu farklılıkları gözetmek ve öğrencinin öğrenme önceliklerine, ilgi alanlarına, isteklerine, zayıflıklarına ve kültürel birikimlerine göre oluşturulmuş öğrenim programları, öğretim teknikleri ve yaklaşımları oluşturmayı kapsar.

 

Öğrenim Esnekliği

Eğitim 5.0, öğrencilere kendi hızlarında çalışabilme, bireysel ihtiyaçlarını ifade edebilme, kişisel sınırlarını genişletme, öğrenmenin yanında öğretebilme ve sorumluluk alma fırsatı sağlar. Buna göre, öğrenme sürekli olarak devam edebilir, zaman ve mekân olarak sınıf ortamına, klasik sınıf düzenine ve materyallerine yani öğretmenin anlatıcı ve öğrencinin dinleyici olduğu düzene ve kitap-deftere bağlı değildir.

 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

Klasik eğitim sisteminde yeri olmamasına rağmen; öğrenci merkezli, çağdaş eğitim anlayışının temelini oluşturur ve farklı bakış açılarına yer vererek bilgiyi doğru yönde birleştirmek ve karşılaşılan problemlere çözüm yolları üretmek bu yüzyılın en önemli yeterlilik alanlarından biridir.

 

Sürekli Gelişim

Eğitim 5.0, eğitimin her yerde ve her an, kişinin kendi hızında ve merakı doğrultusunda devam ettiği bilincini öğrenciye aşılar. Sanal kampüs ile öğrenciler zaman ve mekân kavramı olmadan istedikleri an derslere katılabilmektedirler.

 

Öğrenci Katılımlı Müfredat

Eğitim 5.0’da öğrenciler, müfredatın oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerine dahil olacaklar. Öğrencilerin verdiği girdi ve cevaplarla; neyin daha önemli ve ilgi çekici olduğu anlaşılabilecek ve gereksiz bilgi yığınlarından ve keskin sınırlı derslerden oluşan klasik eğitim anlayışının müfredatları yerini modern, güncel multi-disipliner ve dinamik müfredatalara bırakacak.

 

Proje Bazlı Öğrenme

Eğitim 5.0 ile öğrenci; çalışma modellerini yakından tanır, modellerin içinde yer alır, uygulamalar yapar ve en zevk aldığı, kendisini en çok geliştirebildiği ve en çok geliştirebileceği modeli seçme imkânına sahip olur.

Apply Nişantaşı