90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Finans Ekonomi ve Politika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Finans Ekonomi ve Politika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Merkezin amacı; ekonomi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi başta olmak üzere sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim yapmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği sağlamaktır.

Apply Nişantaşı