90 (212) 210 10 10

TR

ENG

İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 12 AYLIK 1 (BİR) YILLIK KIRTASİYE MAL ALIM İHALESİ

İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 12 AYLIK 1 (BİR) YILLIK KIRTASİYE MAL ALIM İHALESİ

İhale Adı

12 Ay 1 (Bir) Yıllık Kırtasiye Alım ihalesi

İhale No

2023/156

İhale Miktarı ve Türü

12 Ay süresince Üniversite Yerleşkesinin Kırtasiye Alım işi

İş Kaleminin Adı

EK-A Listede belirtilmiştir.

İş Kaleminin Niteliği

İstanbul Nişantaşı Üniversitesinin 12 Ay Bir (1) Yıllık Kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç oldukça talep edilecektir.

İhale Usulü

 Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

09.05.2023 Saat: 14.00

İhale Yeri

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Müdürlüğü,

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Müdürlüğü, 09.05.2023, Saat: 13.55

Doküman Bedeli

 200 TL (İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

 Geçici Teminat Yoktur.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

1.  İstekliye verilen sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.  İstekliye verilen idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.  İstekliye verilen teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.  Teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.  Birim fiyat teklif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.  Geçici teminat mektubu veya doküman ücreti yatırdığına dair dekont nüshası

7.  İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.  İstekliye ait Vergi levhası

9.  İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı