90 (212) 210 10 10

TR

ENG

İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2023/006 BAP PROJESİ SARF MALZEMESİ MAL VE HİZMET ALIM İHALESİ

İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2023/006 BAP PROJESİ SARF MALZEMESİ MAL VE HİZMET ALIM İHALESİ

İhale Adı

Hücreli Kanser Hücrelerinde İnflamasyon ve İlişkili Hücresel ve Genetik Etkilerinin İncelenmesi

İhale No

2023/166

İhale Miktarı ve Türü

Teknik şartnamede belirtilen Ürünler

 2023/006 BAP Projesi 32 Kalem Sarf malzemesi

İş Kaleminin Adı

 Grafen Oksit ve Azaltılmış Grafen Oksit Nanomateryalerinin Oral Skuamöz Hücreli Kanser Hücrelerinde İnflamasyon ve İlişkili Hücresel ve Genetik Etkilerinin İncelenmesi

İhale Usulü

 Açık İhale usulü

İhale Tarih ve Saati

 28.08.2023 Saat: 14.00

İhale Yeri

 Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

 işantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma   Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

 Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141,  28.08.2022 Saat: 13.55’a kadar

Doküman Bedeli

 150 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

 Teminat yoktur

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı