90 (212) 210 10 10

TR

ENG

İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YAZICI KİRALAMA VE MEVCUT YAZICILAR İÇİN BAKIM, SARF TEMİNİ, MAL VE HİZMET ALIM İHALESİ

İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YAZICI KİRALAMA VE MEVCUT YAZICILAR İÇİN BAKIM, SARF TEMİNİ, MAL VE HİZMET ALIM İHALESİ

İhale Adı

: 13 adet Yazıcı Kiralama ve mevcut 15 Adet Yazıcıların Bakımları, sarf temini, destek safeq yazılım bakımı, hizmet ve mal alım İhalesi

İhale No

: 2023/002

İhale Miktarı ve Türü

: 13 Adet yeni A3 MFP yazıcı kiralanması ve mevcut 15 adet yazıcı (Konica Minolta bizhub c458) için bakım, sarf temini , destek ev safeq yazılımı bakım , destek  hizmetleri ile ürünlere ait teknik özellikleri içermektedir.

İş Kaleminin Adı

: Teknik Şartname Kapsamında Belirtilen Hususlar

İş Kaleminin Niteliği

: EK-A 13 Adet yeni A3 MFP yazıcı kiralanması

  EK-B 15 : Yazıcı(Konica Minolta bizhub c458) için bakım , sarf temini , destek ev safeq yazılımı bakım , destek  hizmetleri ile ürünlere ait teknik özellikleri içermektedir.

İhale Usulü

: Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

:06.09.2023 Saat: 14.00

İhale Yeri

: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi,

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi, 06.09.2023, Saat: 13.55

Doküman Bedeli

: 200 TL (İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

: Teklif Bedelinin %3 ü oranında Geçici Teminat alınacaktır.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

1.         Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.         Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.         Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.         Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.         Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.         İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.         İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.         İstekliye ait Vergi levhası

9.         İstekliye ait İmza sirküleri

10.       İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.       İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.       İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.       Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı