90 (212) 210 10 10

TR

ENG

KİTAP YAYIM BASIM İŞLERİ VE HİZMET ALIM İHALESİ

KİTAP YAYIM BASIM İŞLERİ VE HİZMET ALIM İHALESİ

İhale Adı

Kitap Yayım Basın İşleri Hizmet Alım İhalesi

İhale No

2023/160

İhale Miktarı ve Türü

Kitap Yayının ve Basım işleri Hizmet Alım ihalesi

İş Kaleminin Adı

Teknik Şartname Kapsamında Belirtilmiştir.

İş Kaleminin Niteliği

9.000 Adet 3 farklı konuda Yayın ve Basım işleri

İhale Usulü

Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

15.05.2023 Saat: 14.00

İhale Yeri

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma   Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141,   15.05.2023, Saat: 13.30

Doküman Bedeli

2023 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

Geçici Teminat Yoktur.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler

1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı