90 (212) 210 10 10

TR

ENG

KÜÇÜK ONARIM VE YAPIM İŞLERİ MAL VE HİZMET ALIMI

KÜÇÜK ONARIM VE YAPIM İŞLERİ MAL VE HİZMET ALIMI

İhale Adı

Küçük Onarım ve Yapım  İşleri ile Besyo Soyunma Odalarının Bakım ve Onarım Mal ve Hizmet alımı ihalesi

İhale No

2023/162

İhale Miktarı ve Türü

 Küçük Onarım ve Yapım işleri ile Odaları Bakım ve Onarım Hizmeti

İş Kaleminin Adı

 Teknik Şartname Kapsamında Belirtilen Hususlar

İş Kaleminin Niteliği

  1. Otopark Bölme ve yapım işi
  2. Arşiv Bölme ve Yapım işi
  3. Besyo soyunma Odaları Bakım ve Onarım Hizmeti

 

İhale Usulü

 Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

20.06.2023 Saat: 11.00

İhale Yeri

 Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

 Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Müdürlüğü,

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

 Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Müdürlüğü, 20.06.2023, Saat: 13.55

Doküman Bedeli

 200 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

 Verilen teklifin %3 kadar geçici teminat verilebilir.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı