90 (212) 210 10 10

TR

ENG

MEDYA HİZMET ALIMI İHALE İLANI

MEDYA HİZMET ALIMI İHALE İLANI

İhale Adı

Medya Hizmet Alımı İhalesi

İhale No

2023/151

İhale Miktarı ve Türü

Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

İş Kaleminin Adı

1.         TV        NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2023 Bilgilendirme İletişimi kapsamında hazırlanan band ve spot reklamlarının ekli tabloda belirtilen TV kanalarında ve sürede yayınlanması.

2.         DİJİTAL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2023 Bilgilendirme İletişimi kapsamında tanıtımların ekli tabloda yer alan Dijital firmalarının belirlenen mecralarında yayınlanmasının sağlanması.

3.         RADYO NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2023 Bilgilendirme İletişimi kapsamında hazırlanan radyo spotunu tabloda belirtilen Radyo kanalarında yayınlanması.

4.         VİDEO ve Radyo Spot PRODUKSYONU           NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2023 Bilgilendirme İletişimi tanıtımı kapsamında Video prodüksiyon, radyo spotu  ve alt bant çalışmalarının yapılması ve uygun formatta teslim edilmesi. Youtube platformu için optimizasyon hizmeti ve prodüksiyon çalışması yapılması

5.         YARATICI KAMPANYA VE TASARIM ÇALIŞMALARI     NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2023 Bilgilendirme İletişimi tanıtımı kapsamında iletişim yaratıcı stratejisinin belirlenmesi, yaratıcı reklam çalışmalarının hazırlanması ve üretilmesi ile aylık bazda düzenli yaratıcı ajans hizmeti verilmesi.

6.         AÇIK HAVA      NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2023 Bilgilendirme İletişimi tanıtımı kapsamında kullanılacak ilgili tüm sabit pano, raket, dijital pano ve ilgili tüm açık hava reklam alanlarının kiralanması alınması.

İhale Usulü

Açık İhale usulü

İhale Tarih ve Saati

 17.04.2023, Saat: 14.00

İhale Yeri

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma   Birimi, Ofis

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis      17.04.2023, Saat: 13.30’a kadar

Doküman Bedeli

200 TL (İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

Geçici Teminat yoktur.

İstekli gerçek kişi ise Talep Edilen Belgeler

Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, ikametgâh belgesi, vekil ise noter tasdikli imza beyannamesi, noter onaylı nüfus cüzdanı veya onaylı nüfus cüzdanı sureti,

Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi. İhaleye iştirak edecek taraflardan her sayfa ayrı ayrı imzalanmış şartname olacaktır.

İstekli Tüzel kişilik ise Talep edilen Belgeler

Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri, şirket Faaliyet belgesi, Şirketin imza yetkili sirküleri, tebligat için adres gösterilmesi ve telefon bilgileri, teminat için makbuz, şartnamenim her sayfasının taraflar tarafından imzalanması

 

Apply Nişantaşı