90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Nişantaşı Üniversitesinin Medya bilgelendirme Hizmet Alımı İhalesi

Nişantaşı Üniversitesinin Medya bilgelendirme Hizmet Alımı İhalesi

İhale Adı: Nişantaşı Üniversitesinin Medya bilgelendirme Hizmet Alımı

İhale No: 2021/0063

İhale Miktarı ve Türü: Teknik şartnamede Yapılacak işlerin Kapsamı belirtilmiştir.

No İş Kaleminin Niteliği
1

TV: Nişantaşı Üniversitesi 2021 Bilgilendirme İletişimi kapsamında hazırlanan band ve spot reklamlarının ekli tabloda belirtilen TV kanallarında ve sürede yayınlanması.

 

DİJİTAL: Nişantaşı Üniversitesi 2021 Bilgilendirme İletişimi kapsamında tanıtımların ekli tabloda yer alan Dijital firmalarının belirlenen mecralarında yayınlanmasının sağlanması.

 

RADYO: Nişantaşı Üniversitesi 2021 Bilgilendirme İletişimi kapsamında hazırlanan radyo spotunu tabloda belirtilen Radyo kanallarında yayınlanması

 

VİDEO ve Radyo Spot PRODUKSYONU: Nişantaşı Üniversitesi 2021 Bilgilendirme İletişimi tanıtımı kapsamında Video prodüksiyon, radyo spotu ve alt bant çalışmalarının yapılması ve uygun formatta teslim

 CPC PERFORMANS REKLAM "WEB+MOBİL" Yayınları "TIKLAMA BAZLI"

İhale Usulü: Belli İstekliler arasında

Ön yeterlik Tarihi: 02.02.2021 saat.14.00(Dosyaların firmalar tarafından ön yeterliğe katılacak evrakların teslimi.)

İhale Tarih ve Saati: 05.02.2021 saat.14.00

İhale Yeri: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi, 05.02.2021, Saat: 13.30  

Doküman Bedeli: 200 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli: Verilen teklifin %3 kadar geçici teminat verilebilir.

İSTEKLİDEN TALEP EDİLEN BELGELER:

  • Gerçek Kişi Olması Halinde: Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

  • Tüzel Kişi Olması Halinde: İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi.

Apply Nişantaşı