90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Rektörün Mesajı

Rektörün Mesajı

Sevgili Gençler ve Değerli Mesai Arkadaşlarım; 

Uzun yıllar araştırma görevliliği, yardımcı doçentlik, doçentlik, profesörlük, MYO müdürlüğü, enstitü müdürlüğü, dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi önemli görevleri üstlenmiş bir yönetici, akademisyen ve bilim insanıyım. Bu görevlerde şimdiye kadar edindiğim birikim ve deneyimlerimle bundan böyle ülkemizin MARKA üniversitesi olan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde Vekil Rektör olarak öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve akademisyenlerimizin hizmetinde olacağım.

Üniversitemiz içerisinde bulunan tüm öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve akademisyenlerimiz İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesinin birer fertleridirler. Tüm idari ve akademik çalışanlarımız ile birlikte önceliğimiz, mevcut programlarımız ve yeni açacağımız programlar çerçevesinde öğrencilerimizin kaliteli eğitim almaları ve mezuniyet sonrasında ilk altı ay içerisindeki iş bulma oranını % 90’ların üzerine çıkartmaktır. Öğrencilerimiz mutlaka eğitim süreçlerine dahil edilecek, öğrencilerimizin ders dışı etkinlikleri de kayıt altına alınarak mezuniyet diploması ile birlikte, bir de sosyal transkript alacaklardır.

Öğretim elemanlarımızın yapacakları ulusal ve uluslararası bilimsel proje ve yayın sayılarındaki artışın önceki yıllara göre artırarak devam ettirmek öncelikler arasında olacaktır. Her yıl, her bir öğretim elemanımızın en az bir projesi ve iki tane de yayını olmasını sağlayacağız.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesinin uluslararasındaki tanınırlığını artırmak maksatıyla, bu yıl sonuna kadar Dünya Üniversiteleri ile olan ikili antlaşma sayımızı 100’e çıkartmak, her dönem verilmekte olan İngilizce derslerimize Dünya sıralamasında ilk 100’de yer alan üniversitelerdeki akademisyenlerden ortalama 50 akademisyenin online veya yüz yüze olarak ders vermesini sağlamak, öncelikle olarak lisansüstü eğitimde bazı programlarda Amerika, Kanada, Japonya, Portekiz, Fransa, İtalya, Romanya, Macaristan, İngiltere, Güney Kore, ve Tayvan gibi ülkelerle ortak yüksek lisans programları düzenlenmesi, her iki haftada bir uluslararası çalıştay, her ayda bir ise ortalama en az iki uluslararası konferans yapmak gibi faaliyetlere ağırlık vereceğiz.

Bilim insanlarımızın uzman oldukları alanlarda basın organlarındaki bilgi paylaşımları sayesinde üniversitemizin ülkemize sağladığı katma değeri artırarak devam ettireceğiz.

Kurumsal iş birliktelikleri kapsamında, ülkemizin önde gelen ve katma değer üreten ulusal ve uluslararası şirketleri kısa sürede üniversitemizde ağırlayacağız. Özellikle, ders programlarının güncellenmesi, öğrencilerimizin staj ve İMU yapabilmeleri, öğrencilerimize mezuniyetten sonra iş bulabilmeleri hususlarında ihtiyaç duyulan destekleri sağlayacağız.

Mesajımı Ziya Paşa’ya ait olan sözle bitirmek istiyorum;

“Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz”

Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Prof. Dr. İlhami Çolak

Vekil Rektör

Apply Nişantaşı