90 (212) 210 10 10

TR

ENG

TIP FAKÜLTESİ SARF MALZEMESİ ALIM İLANI

TIP FAKÜLTESİ SARF MALZEMESİ ALIM İLANI

İhale Adı

: Tıp Fakültesi sarf Malzemesi

İhale No

: 2022/109

İhale Miktarı ve Türü

: Teknik şartnamede belirtilen miktarda Sağlık Sarf malzemesi alımı.

İş Kaleminin Adı

: 1.EK-A Tıp Fakültesi Temel Biyokimya Malzemesi 38 kalem

2.EK-B Tıp Fakültesi FTR Malzeme Listesi 24 Kalem

3.EK-C Tıp Fakültesi Hemşirelik Bölümü Malzeme Listesi 225 Kalem

4EK-Ç. Diş Hekimliği Diş Laboratuvara Malzemesi 62 Kalem

5EK-D Tıp Fakültesi Laboratuvara Uygulama Malzeme listesi 60 Kale

İhale Usulü

: Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

: 31.03.2022. Saat: 14.00

İhale Yeri

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141, 31.03.2022 Saat: 13.55’a kadar

Doküman Bedeli

: 150 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

: Teminat yoktur.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge

 

 

 

Apply Nişantaşı