90 (212) 210 10 10

TR

ENG

YANGIN ALARM VE ACİL ANONS SİSTEMLERİ HİZMET ALIMI

YANGIN ALARM VE ACİL ANONS SİSTEMLERİ HİZMET ALIMI

İhale Adı

 YANGIN ALARM VE ACİL ANONS SİSTEMLERİ HİZMET ALIMI

İhale No

 2023/006

İhale Miktarı ve Türü

 Yangın Alarm ve Acil Anons Sistemlerinin

İş Kaleminin Adı

 Teknik Şartname Kapsamında Belirtilen Hususlar

İş Kaleminin Niteliği

 Yangın Alarm ve Acil Anons Sistemlerinin

İhale Usulü

 Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

 19.09.2023 Saat: 14.00

İhale Yeri

 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141, 19.09.2023 Saat: 13.55

Doküman Bedeli

200 TL ( İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

 Geçici Teminat yoktur.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı