HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ateş Duru'nun projesine TÜSEB’ten destekTürkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinin amaçlandığı Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı’na (2019-TA-01) yapılan başvuruların değerlendirme süreci sona erdi.

Bu kapsamda Nişantaşı üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ateş Duru'nun bir çeşit kemik iliği kanseri olan Akut miyeloid lösemi (AML) hastalığı ile ilgili projesi  TÜSEB tarafından desteklenen 30 proje arasında yer aldı.

Projede sistem biyotıp ve farmakoloji yaklaşımı ile işlevsel genomik verilerinin genom-boyutlu biyolojik ağlarla bütünleştirilmesi ile farklı biyolojik düzeyde işaretçi moleküllerin, işlevsel biyolojik proses ve yolakların tespit edilmesi hedefleniyor Sonuçlar doğrultusunda belirlenecek aday biyobelirteçler ve ilaç hedeflerinin moleküler düzeyde etkisinin deneysel yöntemlerle incelenmesi de amaçlanıyor.   

“AR-GE VE İNOVASYON PROJLERİ İLE BAŞARILAR HEDEFLİYORUZ”

“Sağlık alanında yenilikçi yaklaşım çalışmalarının önem kazandığı günümüzde sistem biyolojisi ve biyoinformatik alanındaki bu projemizin de destek alması ile süreç içinde yer almaktan mutluluk duymaktayım” diyen Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ateş Duru, “Çalışma ile yeni metot ve tekniklerin geliştirilebileceği yeni terapötik tedavilere imkan sağlayabileceği, geliştirilen yaklaşım ve yöntemin diğer hastalıklara da uygulanabileceği öngörüldüğünde projenin çıktılarnın hem AML hem de diğer hastalıkların için yüksek verimli, düşük maliyetli ve risksiz bir tedavi potansiyeli yer almaktadır. Üniversitemizin bilim, araştırma, yaratıcılık ve yenilikçiliği benimseyen vizyonu ile farklı projeler ile de başarılar elde etmeyi hedeflemekteyiz. Bu sebeplerle üniversitemize ve TÜSEB’e bilim ve teknoloji alanındaki katkıları ve destekleri için teşekkürlerimi sunarım” şeklinde açıklamada bulundu.

 

Yayınlanma Tarihi: 21.02.2020