90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Senato Kararları

Senato Kararları

Toplantı Sayısı

Karar No Karar Tarihi Karar Özü Karar(PDF)
2024-02 - 27.02.2024 Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere üç ders sınav hakkı tanınmasının görüşülmesi. 2024/02
2024-01 - 22.02.2024 Akademik Takvim 2024/01
2023-19 - 20.12.2023 Senato Kararı 2023/19
2023-18 - 17.11.2023 Zorunlu staj süresinin 45 (kırk beş) gün olarak güncellenmesi konulu kararının görüşülmesi 2023/18
2023-17 - 02.11.2023 SOSYAL TRANSKRİPT YÖNERGESİ 2023/17
2023-15 - 19.09.2023 Ders programlarda yer alan ve ders içeriği bakımından aynı olan derslerin birleştirilmesinin görüşülmesi. 2023/15
2023-13 - 21.07.2023 Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören engelli öğrencilere yönelik eğitim öğretim, sınav süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslarının görüşülmesi. 2023/13
2023-12 - 13.07.2023 Üniversitemiz bünyesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında üniversitemizde bütünleme sınavı ile yaz öğretiminin yapılıp yapılmayacağının görüşülmesi. 2023/12
2023-11 - 15.06.2023 Akademik Takvim 2023/11
2023-10 - 25.05.2023 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Final Sınavlarının ne şekilde olacağının görüşülmesi. 2023/10
2023-10 - 25.05.2023 Üniversitemiz ön lisans ve lisans programı müfredatlarında eski müfredatta yer alan derslerin yeni müfredat derslerine intibakına ilişkin hususların görüşülmesi. 2023/10
2023-09 - 09.05.2023 Bütünleme sınavlarına katılamayan öğrencilerin mazeret sınav tarihlerinin görüşülmesi 2023//09
2023-07 - 30.03.2023 T.C. Nişantaşı Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi 2023/07
2023-06 - 09.03.2023 İşletme Bölümü ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü için STAR Akreditasyon kurumundan akreditasyon alabilmeleri başvuru yapılmasının görüşülmesi. 2023/06-02
2023-06 - 09.03.2023 İLAD/İLEDAK'a ara değerlendirme başvurusunun yapılmasının görüşülmesi. 2023/06
2023-05 - 24.02.2023 Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi nedeniyle 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi süreçlerinin görüşülmesi. 2023/05
2023-04 03 13.02.2023 Nişantaşı Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde derslerin ne şekilde işleneceğinin görüşülmesi. 2023-04/03
2023-04 02 13.02.2023 Nişantaşı Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi Akademik Takvimin görüşülmesi 2023-04/02
2023-04 01 13.02.2023 Nişantaşı Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bütünleme sınavlarının görüşülmesi. 2023-04/01
2023-02 - 25.01.2023 Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları ile uygulama ve araştırma faaliyetleri yürütülen birimlerden gelen ve Eğitim-Öğretim Komisyonu’nda görüşülmesi gereken konularla ilgili önerilere ilişkin çalışma esaslarını düzenlemektir. 2023-02
2023-01 - 17.01.2023 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün E-73583609-100-35625 sayılı ve açılacak Ders hakkında gelen  yazının görüşülmesi. 2023-01
2022-22 - 03.10.2022 7417 sayılı AF kanunu çerçevesinde yatay geçiş kayıtlanmasının görüşülmesi 2022-22
2022-21 - 27.09.2022 Nişantaşı Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi’nde değişiklik yapılmasının görüşülmesi. 2022-21
2022-20 06 01.09.2022 Üniversitemiz “Stratejik Planlama Komitesi” üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesi. 2022-20/06
2022-20 05 01.09.2022 Üniversitemiz “Strateji Geliştirme Kurulu” üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesi 2022-20/05
2022-19 - 23.08.2022 Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı TÖMER) Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin görüşülmesi. 2022-19
2022-18 - 12.08.2022 Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin görüşülmesi. 2022-18
2022-17 - 28.07.2022 Üniversitemiz bünyesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında üniversitemizde bütünleme sınavı ile yaz öğretiminin yapılıp yapılmayacağının görüşülmesi. 2022-17
2022-16 - 20.07.2022 Üniversitemiz Konservatuvar Özel Yetenek Sınav Yönergesinin görüşülmesi. 2022-16
2022-15 - 15.06.2022 2021-2022 Akademik Takvimde duyurulan yaz okulunun başlangıç tarihi değişikliğinin görüşülmesi 2022-15
2022-14 - 08.06.2022 Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değişkliğinin görüşülmesi 2022-14
2022-13 02 25.05.2022 Nişantaşı Üniversitesi Mezuniyette Onur / Yüksek Onur ve Birincilik Belirleme Esaslarının görüşülmesi. 2022-13/02
2022-13 01 25.05.2022 Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge 2022-13/01
2022-12 05 18.05.2022 2022 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri konulu yazılarının görüşülmesi. 2022-12/05
2022-11 01 02.05.2022 2021-2022 eğitim öğretim yılı Yaz Okulunda öğrencilerin kaç AKTS ders alabileceklerinin görüşülmesi. 2022-11/01
2022-06 05 03.03.2022 Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan sağlık programlarının Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu altına alınması konusunun görüşülmesi. 2022-06/05
2022-04 01 09.02.2022 2021-2022 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve program Nişanı Duyursu konulu yazısının görüşülmesi. 2022-04/01
2022-01 01 05.01.2022 Omicron varyantının özellikle İstanbul’da şiddetini arttırması nedeniyle 10 Ocak 2022 tarih ve 19 Ocak 2022 tarihleri arasında Üniversitemizde alınacak tedbirlerin görüşülmesi. 2022-01/01
2021-24 01 26.11.2021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmasının görüşülmesi. 2021-24/01
2021-22 01 05.11.2021 Üniversitemiz Kalite Politikasının birinci maddesinin güncellenmesinin görüşülmesi. 2021-22/01
2021-20 01 25.08.2021 Üniversitemiz akademik birimlerine bağlı bölüm ve programlarında 2021 – 2022 akademik yılı güz yarıyılı ders programlarının hazırlanması konusunun görüşülmesi. 2021-20/01
2021-18 01 09.08.2021 2021-2022 eğitim- öğretim yılı Üniversitemiz müfredatlarının görüşülmesi. 2021-18/01
2021-17 07 06.08.2021 COVID-19 pandemi komisyonunun Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Uğur YOZGAT’ ın başkanlığında komisyon üyelerinin kimlerden oluşacağının görüşülmesi. 2021-17/07
2021-17 01 06.08.2021 2021-2022 eğitim -öğretim yılında Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde “Finans ve Bankacılık (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans” programına (Tezsiz) öğrenci alınmasının görüşülmesi. 2021-17/01
2021-16 01 02.07.2021 2021-2022 eğitim -öğretim yılı ilk defa öğrenci alacağımız programların YÖS kontenjanlarının görüşülmesi. 2021-16/01
2021-12 01 17.05.2021 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2021 tarihinde 89780865-153 sayı ve Kademeli Normaleşme Tedbirleri konulu genelgesinin görüşülmesi. 2021-12/01
2021-11 03 04.05.2021 Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde İşletme Mühendisliği bölümünün açılmasının görüşülmesi. 2021-11/03
2021-07 03 16.03.2021 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi arasınav ve final sınavlarının ne şekilde yapılacağının görüşülmesi. 2021-07/03
2021-06 01 04.03.2021 Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde “İşletme Anabilimdalı / Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans” programına (Tezli/Tezsiz) öğrenci alınmasının görüşülmesi. 2021-06/01
2021-05 01 19.02.2021 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2021 tarih, 11439 sayı ve Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri konulu yazısına istinaden 2020-2021 eğitiö-öğretim yılı Bahar dönemi derslerin ne şekilde yapılacağının görüşülmesi. 2021-05/01
2021-02 02 26.01.2021 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.12.2020 tarih 34249659-108.04-E.77807 sayı ve Engelsiz Üniversite Ödülleri konulu yazısının görüşülmesi. 2021-02/02

Apply Nişantaşı