90 (212) 210 10 10

TR

ENG

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Öğrenci Bilgi İşlem Sisteminizden başvuru yapmanı gerekmektedir.
  • Elektronik imzalı belge taleplerinizi öğrenci bilgi sayfanızdan alabilirsiniz.
  • Islak imzalı belge taleplerinizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek alabilirsiniz.

 • Sınavları sonunda ders başarı notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak başvurabilir.

 • Mazeret sınavı mevcuttur.

 • Üniversitemizin web sayfasında yer alan Mazeret Sınav Başvuru formunu doldurarak dersin sınavının yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde başvurması gereklidir.

Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, üniversiteden mezun olurken mavi diploma sahibi olup, ön lisans (isteğe bağlı), lisans ve yüksek lisans eğitimlerini global eğitim düzeyinde alarak, iş hayatlarını yurtdışında da sürdürebileceklerini belgelemiş olurlar. Mavi diploma alan öğrenciler, Avrupa Birliği’ne üye olan tüm ülkelerde öğrenci olarak hayatlarına devam edebilme olanağına sahiptir. Benzer bir şekilde, akademik kariyer hedefleyen öğrencilerimiz, mavi diplomaları ile yurtdışında yüksek lisans veya doktora yapabilirler. Detaylı Bilgi için lütfen TIKLAYINIZ

 • Diploma Eki (DE) Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta; aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir
 • Diploma eki, Nişantaşı Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilere ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde (İngilizce) hazırlanmaktadır.

Diploma Eki’nin Öğrenciler için Faydaları:

 • Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması
 • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi
 • Öğrencinin başarı ve yeterliklerinin tarafsız bir ifade olması
 • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurtdışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlanması,
 • İstihdam edilmeyi desteklemesi

 • FF dersi olan herkes bütünleme sınavına katılabilir.

 • Öğrenim görmekte olduğunuz müfredatta belirtilen toplam AKTS kadar ders alabilirsiniz.

 • Mezun olabilmek için GNO( Genel Not Ortalaması) 2,00 olması zorunludur.

 • Kayıtlı olduğu bölüm veya programın müfredatındaki bütün derslerinden başarılı olmuş, lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS, ön lisans düzeyinde ise yüz yirmi (120) AKTS kredisini tamamlayarak ağırlıklı genel not ortalamasını (GNO) en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve varsa zorunlu staj yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili akademik birim yönetim kurulunun kararı ile kendisine 28 inci maddede belirtilen diploma verilir.

 • Tek ders sınavı; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini doldurmamış olan öğrencilere mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF notu aldığı tek dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde verilen sınav hakkıdır.

 • Her yıl Üniversitenin senatosundan çıkan karar ile belirlenir.

 • Her yıl Mütevelli heyetinin belirleyeceği kredi bedeline göre ücret ödenir.

 • Başka Bir üniversitede öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler, üniversitemizden ders alabilmektedirler. Bu öğrencilere yaz okulunda kredi sınırlaması bulunmamaktadır.

 • Önce yaz okulumuzda açılacak olan derslerin içerisinde alacağınız derslerinizi belirleyerek kendi üniversitenize başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
 • Başvurunuz doğrultusunda üniversiteniz, üniversitemizden ders almanıza izin vermesi gerekmektedir.
 • Bu durumda üniversitemizin yaz okulunda açtığı derslere kayıtlanabilirsiniz.

 • Her yıl Akademik Birimler tarafından belirlenen dersler açılmakta olup, açılan derslerimize kayıt olabilirsiniz.
 • Yaz okulu yoğunlaştırılmış bir şekilde 7 haftadan oluşmaktadır.

 • Yaz okulunda geçme notu CC’ dir.

 • Ders üniversitemizde açılmaması durumunda ilgili akademik birimin uygunluğu ile başka bir üniversiteden yaz okulunda alabilir.

 • Öğrenci kimlik kartınızı kampüs içerisinde bulunan NISHCARD’ tan temin edebilirsiniz.

 • Diplomalar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından şahsen ve ya noter vekâlet vereceğiniz 2. bir kişi tarafından imza karşılığında verilmektedir.

 • Diplomanızı almaya gelirken öğrenci kimliğiniz ve nüfus cüzdanınızın yanınızda olması gerekmektedir.
 • Daha önce geçici mezuniyet belgenizi aldıysanız, yanınızda getirmeniz gerekmektedir.
 • Üniversitemize geldiğinizde diplomanızın teslimi için “Mezun İlişik Kesme Formu” doldurup ilgili birimlerden onay almanız gerekmektedir.

 • Diploma kütük defterine imza atıldığı için kargo ile gönderilememektedir.

 • Askerlik işlemleriniz üniversite tarafından online olarak YÖKSİS üzerinden yapılmaktadır.

 • Öğrenci Bilgi İşlem Şifrenizin sıfırlanması için oidb_nu@nisantasi.edu.tr adresine e-posta göndererek talep edebilirsiniz.

 • Öğrenci Bilgi İşlem Sisteminden “Kayıt Yenileme” sekmesinden akademik takvimde yer alan tarihlerde yapabilirsiniz.

 • Üniversitemizin web sayfasında yer alan Öğrenci İşleri sekmesini tıkladığınızda o yıla ait Akademik Takvimden takip edebilirsiniz.

 • Öğrenci Bilgi İşlem Sisteminden Başarı durum belgenizden görebilirsiniz.

 • Öğrenim görülen ve en az iki dönemden oluşan öğretim yılıdır.

 • Akademik Takvim, öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. ve Üniversite web sayfasında yayınlanır. Kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri içeren bir yol göstericidir. https://www.nisantasi.edu.tr/Sayfalar/akademik-takvim.html linkinden ulaşabilirsiniz.

 • ÖSYM’ce 2 yıllık ön lisans programından 4 yıllık lisans programına geçiş için yapılan merkezi bir sınav (Dikey Geçiş-DGS) ile 4 yıllık programlarına yerleşmeniz durumunda tamamlayabilmektesiniz.

 • Meslek Yüksek Okulu mezunu ya da son sınıf öğrencisi iseniz, her yıl ÖSYM’nin belirlediği başvuru tarihlerinde ÖSYM ‘ye başvuruda bulunmanız gerekmektedir. 

 • Evet, muafiyet yapılmaktadır. DGS ile yerleşen öğrencilerimizin daha önceden aldığı derslerden muaf olmaları için Ders Muafiyet Formu ‘nu doldurarak Ön Lisans programından almış oldukları dersleri gösteren resmi transkript (not durum belgesi) ve ders içerikleri ile beraber İlgili akademik biriminin sekreterliğine başvuruda bulunabilirler. Yapılan başvuru değerlendirilerek muaf olunan dersler belirlenir.

 • Çift anadal (major) eğitim-öğretimi, bir lisans veya ön lisans programında kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir lisans veya ön lisans diploması almak amacıyla diğer bir lisans/ön lisans programına devam etmesidir.
 • Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.72 şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunan öğrencilerin sayısından az olamaz.
 • Başvurduğu programın özel koşullarını karşılıyor olması gerekir. (Ön koşul dersler ve başarı sıralaması)

 • Yan dal (“minor”) eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Kayıtlı olunan lisans programına “anadal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yan dal” denir.
 • Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
 • Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması ve başvurduğu programın varsa diğer koşullarını sağlamış olması gerekir

 • ÖSYS ile Nişantaşı Üniversitesi’ne yerleşen yeni öğrencilerin pasoları kayıt işlemleri yapılırken verilmektedir. Pasosu olmayan veya kaybeden öğrencilerin İETT’ye bireysel başvuru yapmaları gerekmektedir. https://www.istanbulkart.istanbul/ linkten bilgi alabilirsiniz.

 • Adres ve iletişim bilgilerinizi Öğrenci Sayfanız’dan yenileyebilirsiniz. “Telefon numaralarınız ve mail adresleriniz, öğrenci sayfasına girişte kullandığınız şifre değişikliği için ya da önemli durumlarda akademisyenlerin ve idari personelimizin size ulaşabilmesi için mutlaka güncellenmelidir.”

 • Hastalık, birinci dereceden yakınlannın acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi, tabii afetler, yurtdışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma, gözaltı ya da tutukluluk hali ve ilgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenlerle; öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrenciye ön lisans programlarında bir defada en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir defada en çok dört yarıyıl izin verilebilir.
 • Öğrenci, kayıt dondurma isteğini yazılı (üniversitemizin web sayfasında yer alan kayıt dondurma formu) olarak doğrudan ilgili akademik birim sekreterliğine yapar.

 • Kayıt sildirme posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir. Ancak, özel hallerde mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla öğrenci, belirlediği yasal vekilleri (Noter onaylı) aracılığıyla Üniversiteden kaydını sildirebilir.
 • Öğrenci, kayıt sildirme isteğini yazılı (üniversitemizin web sayfasında yer alan kayıt dondurma formu) olarak doğrudan ilgili akademik birim sekreterliğine yapar.

 • Bir yanyıl içinde, dil hazırlık smıfı derslerine %80; teorik derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Uçak Bakım ve Onanm, Hava Trafik Kontrolü ve Havacılık Elektrik ve Elektroniği lisans programlarında devam koşulu %90’dır.

 • Zorunlu bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi kredi yüküne ve ders seçimine ilişkin kurallar dahilinde, açıldığı ilk dönem tekrarlamak zorundadır. Seçimlik bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya bu dersin yerine bir başka seçimlik ders alabilir.

 • Her öğrenciye 1.sınıftan itibaren kayıtlı bulunduğu bölümün önerisi üzerine ilgili akademik birim sekreterliği tarafından bir danışman görevlendirilir. Öğrencilerimiz her akademik dönem başında, ders programlarını akademik danışmanlarına onaylatırlar. Öğrencilerin başarı durumlarına göre ders almak ya da ilgi alanlarına göre seçmeli derslere yönlendirilmeleri akademik danışmanlar tarafından yapılır. Ders programlarındaki her türlü değişiklik akademik danışmanlar tarafından onaylanır. Akademik danışmanınızın kim olduğunu ve iletişim bilgilerini Öğrenci Sayfanızdan görebilirsiniz.

 • Bir akademik dönem sonundaki not ortalamasına denir.

 • Bulunduğunuz döneme kadar almış olduğunuz tüm derslerin not ortalamasına denir.

 • Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel not ortalamalarının 2,00’nin altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri bir dersten, genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.

 • Diploma ve sertifikaların kaybedilmesi halinde yeniden düzenlenmesi için gerekli belgeler şunlardır;
  • Dilekçe
  • Kayıp-Çalıntı Tutanağı veya gazete ilanı
  • Nüfus cüzdan fotokopisi

belirtilen belgelerle birlikte ilgili birime başvurur.

 • Lisans ve Ön lisans öğrencileri için; Öğrenimlerini en çok lisans için sekiz önlisans için dört yarıyılda, 00 üzerinden en az 3.50 veya üzeri GNO ile tamamlayanlar yüksek onur, 4.00 üzerinden 3.00 ile 3.49 arasında GNO ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar.

Apply Nişantaşı