90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Mevzuat

Mevzuat

Yök mevzuatına ulaşmak için tıklayınız


 

Yönetmelikler


Ana Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Uygulamam ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Nişantaşı Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulamam ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Üretim Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

Yönergeler


Akademik Teşvik Başvuru Formu (Form1b)

Akademik Teşvik Ödülü Değerlendirme Formu (Form 2b)

Akademik Teşvik Ödülü Yönergesi

Arşiv Yönergesi

Arşiv Yönergesi - Standart Dosya Planı

Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü Yönergesi

Bi̇li̇msel Projeler Koordi̇nasyon Bi̇ri̇mi̇ - Bi̇li̇msel Araştırma Projesi̇ Sonuç Raporu

Bi̇li̇msel Projeler Koordi̇nasyon Bi̇ri̇mi̇ - Proje Öneri̇ Formu

Bi̇li̇msel Projeler Koordi̇nasyon Bi̇ri̇mi̇ - Hakem Proje Değerlendirme Formu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel yetenek Sınav Yönergesi

Burs Yönergesi

Çiftanadal ve Yandal Yönergesi

Danışma Kurulu Yönergesi

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Eğiticilerin Eğitimi Yönergesi

Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve İmza Yetkileri Yönergesi

Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

Engelsiz Yaşam ve Koordinasyon Birimi Yönergesi

Etik Kurul Yönergesi

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi (INU-CELT) Yönergesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi

Kalite Yönergesi

Kütüphane Yönergesi

Lisansüstü Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi

Mevzuat Komisyonu Yönergesi

Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel Performans Yönetimi Yönergesi

Nişantaşı Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (16.02.2021)

Nişantaşı Üniversitesi Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Ni̇şantaşi Üni̇versi̇tesi̇ Bi̇li̇msel Araştırma Projeleri̇ Ara Rapor Formu

Nişantaşı Üniversitesi 8. Yarıyılda İş Başında Mesleki Uygulamalar (İMU) Yönergesi

Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvar Lisans Özel Yetenek Sınav Yönergesi

Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilot Adayı Öğrencilerin Lisans Düzeyi Eğitimlerinde Sivil Havacılık Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesi Yönergesi

Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yönergesi

Öğrenci Danışmanlık Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Ders Eşdeğerlik Ve İntibak Esasları Yönergesi

Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi

Özel-Resmi İşyerlerinde Bağımlı Çalışan Öğrenciler Staj Muafiyet Yönergesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi

Sınav Uygulama Yönergesi

Sivil Havacılık Yüksekokulu Hava Trafik Kontrolü Bölümü Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

Sosyal Transkript Yönergesi

Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi

Yayın Yönergesi

Yaz Okulu Yönergesi

 

Usul ve Esaslar


Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Usul ve Esasları

Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları

Nişantaşı Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları Yönergesi

 

Apply Nişantaşı